วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

การสร้างเอกสาร และนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Word

สาระการเรียนรู้
1. การเข้า - ออกโปรแกรม
2. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม
3. รายการทำงาน (Menubar) และแถบเครื่องมือ
4. การสร้างเอกสารและการทำงานเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูล
5. การแก้ไขและจัดรูปแบบเอกสาร
6. การแทรกรูปภาพ
7. การสร้างตาราง การนำเสนอข้อมูลด้วยแผ่นพับ

ไม่มีความคิดเห็น:

การเข้าโปรแกรม Microsoft Word

1. คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start
2. เลื่อนแถบสีไปที่ Program
3. คลิกเมาส์ที่ Microsoft Word